Föreningen Blåscancerförbundet startade 2020. 

Vi är nu mer än 400 medlemmar! Vi blir nog 500 under 2024!

Bli medlem du också, det är gratis.  

Chatbot om urinblåsecancer!

All information hämtas från Vårdprogrammet RCC Urinblåsecancer, som nu även innehåller övre urinvägar och njurbäcken, samt från EAU, dvs https://uroweb.org/topics/bladder-cancer.

Tänk på att det är en dator, med avancerad mjukvara, som kan allt från Vårdprogrammet i Sverige och från EAU. Men, det är en dator, den har hittills svarat rätt, men lita inte helt på svaret, konsultera din läkare också! 

Lämna inte ut någon personlig information, dvs namn eller personnummer etc!!

Men skriv gärna detaljerat ex-vis hur gammal du är, kön, andra sjukdomar och vad du hittills fått för information om din blåscancer. Du kan även kopiera in text från 1177, men var noga med att stryka all personlig information, även namn på läkare mm. Du kan sedan fråga om föreslagen behandling och alternativ.

Thomas Stenbäckbild ovan har utvecklat denna chatbot.
Han har också prostatacancer och har på Prostatacancerförbundets initiativ utvecklat dem se 

https://cancerinfo.ai/

Han driver också företaget Devinncoo

 

Rulla till toppen